Značení alergenů v restauracích

Značení alergenů v restauracích

Studie zabývajíce se problematikou alergii na potraviny uvádí, že potravinovou alergií nebo intoleranci trpí přibližně 1-3 % dospělé populace a 4-6 % dětské populace. Bohužel účinnou ochranou pro alergiky nebo pro někoho s intolerancí k nějakému alergenu je jejich vyloučení z jídelníčku. Klíčové je zde tedy označování potravin, které spotřebitelům s alergií a intolerancí umožňuje informovaný a bezpečný výběr pokrmu z nabídky.
Označování alergenů v případě pokrmů/potravin nabízených k přímé konzumaci na místě včetně čepovaných a rozlévaných nápojů musí řešit právě provozovny, jako jsou restaurace, kavárny, cukrárny, rychlé občerstvení atd. Tuto situaci upravuje § 9a zákona č. 110/1997 Sb. Provozovatel těchto podniku je povinen viditelně zpřístupnit snadno čitelnou informaci o výskytu alergenní látky v pokrmu. Informaci o konkrétním alergenu v pokrmu je provozovatel povinen sdělit na vyžádání zákazníkovi (spotřebiteli) nebo jinou formou sdělit či zpřístupnit. Např. již přímo v jídelním a nápojovém lístku.

Tato povinnost může být splněna již tak, že se viditelně a dobře čitelně uvede obecná informace, která spotřebitele upozorní na možnost vyžádat si informace o alergenních látkách v pokrmech a zároveň upřesní, jakým způsobem budou tyto informace poskytnuty. Tato možnost bývá nejčastěji psána následovně „Informace o výskytu konkrétních alergenů v pokrmu žádejte u obsluhy.“
Ovšem to, zdali je obsluha o těchto alergenech v jídle dobře seznámena je věc druhá. Určitě nejlepší volbou je mít uveden výčet alergenů přímo v jídelním (nápojovém) lístku. Alergeny je v takovémto případě možné míti označené pomocí číselných nebo písmenných kódů, avšak pouze za předpokladu, že tyto kódy jsou v nabídce jednoznačně vysvětleny.

Je faktem, že pokud netrpíte žádnou alergií nebo intolerancí, tak běžně tato označení přehlížíte a často si jich ani nevšimnete. Ovšem je nutno podotknout, že situace s označením alergenů je u nás v tuzemsku opravdu dobrá a drtivá většina restaurací a kaváren má u své nabídky vypsány vždy alergeny, nemusíme mít tedy obavu, že by obsluha mohla pochybit. Ono označení alergenů je totiž velmi dobře kontrolováno a za špatné označení alergenů hrozí ne malá pokuta. Pokud se jedná o malé administrativní prohřešky, hrozí provozovateli pokuta do 1 000 000 Kč. Jde-li o špatné označení pokrmů nebo nápojů alergeny, hrozí pokuta do 10 000 000 Kč.
Ohrozí-li provozovatel svým počínáním zdraví spotřebitele, uvádí ho v omyl apod., hrozí mu pokuta až 50 000 000 Kč.

Komentáře


Buď první, kdo okomentuje tuto stránku!

Komentuj tento článek: